tisdag, april 18, 2017

Förvalta potentialen

Skydda din raps mot bomullsmögel med Proline

Vid blomningen av höstrapsen kommer den eviga frågan, ska höstrapsen behandlas mot bomullsmögel eller ej?

Tre faktorer som ger risk för angrepp

• Apotecier i fältet
• Sporspridning
• Fritt vatten

För att få ett angrepp av bomullsmögel krävs att det har bildats apotecier i fältet. Dessa stimuleras att gro under fuktiga förhållande och vid marktemperaturer över 10°C. Från apotecier sprids sedan sporer som kan infektera plantan.

För att sporerna ska kunna infektera krävs näring och fritt vatten. Näringen fås från rapsens blomblad som faller ner och fastnar, exempelvis i ett grenfäste. Fritt vatten, se bilden, ansamlas också i grenfäste. Därifrån tar svampen sig sedan in i plantan. 

Fungicidbehandling mot bomullsmögel är möjlig och den ger bra effekter. En insats med fungicid måste dock göras förebyggande, eftersom de fungicider vi har idag inte har någon effekt på etablerade angrepp. För att förvalta potentialen hos din raps måste behandling göras förebyggande i full blom.

Rekommendationer

Behandla i full blom DC 65 med:

0,4 l/ha Proline + 0,3 kg/ha Cantus alternativt 0,4 l/ha Acanto eller Amistar

Blandningen ger en stark lösning mot bomullsmögel och den ger en bättre fysiologisk effekt än ren Proline.

alt.
0,7 l/ha Proline

Ren Proline används i fält där det historiskt varit starka angrepp av bomullsmögel och där man kan befara starka angrepp. Proline har mycket bra effekt på bomullsmögel och det kan vi se från försök utomlands där det varit stora angrepp av svampen.

Läs mer om Bomullsmögel i raps. Klicka här

Copyright © Bayer CropScience