Ängsgröe

Latin: Poa pratensis

 

Snärp: Kort, avrundad, 1-3 mm

Bladöron. Finns ej.

Knoppläge: Bladskiva i vikt knoppläge

Bladslida: Hoptryckt (nederst), glatt bladslida med svag köl.

Bladskiva: Mörkgröna eller blådaggiga blad, jämnbreda i hela längden, tvärt avhugget i en båtformig spets. Blank glatt undersida med köl.

Blomställning: Öppen vippa med få grenar, 3-5 blommiga ofta violetta småax utan agnborst.

Beskrivning: Svagt tuvbildande gräs med utlöpare. På odlad mark, ängar, vägkanter och betesmarker. Odlas.

   

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG