Italienskt rajgräs

Latin: Lolium multiflorum

 

Snärp: Kort, ca 2 mm, avhugget.

Bladöron: Stora, ganska smala, omfattande.

Knoppläge:  Bladskiva i rullat knoppläge.

Bladslida:  Mer eller mindre öppen, rund bladslida, vanligtvis utan hår.

Bladskiva:  Mörkgröna, breda, mjuka blad med tydliga bladlister och blank undersida. Sträv längs yttersta tredjedelen av bladkanten. Utan hår.

Blomställning:  Axgräs med tio eller flerblommiga småax med agnborst, kantställda.

Beskrivning: 1-2 årigt tuvformat, snabbväxande, kraftigt gräs. Odlas.

   

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG