DK Severnyi

Dvärghybrid med långsam tillväxttakt på hösten och mycket god vinterhärdighet.

DK Severnyi

PRODUKTEGENSKAPER   
SKÖRDENIVÅ  Bra 
OLJEHALT  Hög
UTVECKLING HÖST  Extremt kompakt
VINTERHÄRDIGHET  Särskilt hög
TILLVÄXTSTART VÅR Väldigt sen 
TIDPUNKT FÖR BLOMNING  Medeltidig 
MOGNAD  Medeltidig 
HÖJD  Semi-dvärg 
STJÄLKSTYRKA  Excellent 
DRÖSFAST  Ja 
PHOMARESISTENS  Mycket god 

Nyckelegenskaper

VINTERHÄRDIG

DRÖSFASTHET

PHOMA-RESISTENS

HÖG OLJEHALT

KOMPAKT VÄXTSÄTT

 

Klicka här för att se produktblad för DK Severnyi

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG