Atlantis OD

Produkt med registreringsnummer 4838 kan användas fram till och med 2022-04-30.

För beslut och villkor för användning av produkt med registreringsnummer 5641, klicka här

Användningsområde

Mot ogräs i odlingar av höstvete, råg och rågvete.

Användning

Atlantis OD har mycket god effekt på ett brett spektrum av gräsogräs, samt även effekt på några viktiga örtogräs.

Verksamma beståndsdelar

Mesosulfuronmetyl 10 g/l.
Jodsulfuronmetyl-natrium 2 g/l.
Övrig beståndsdel: Mefenpyrdietyl 30 g/l (safener).

Verkningssätt

Atlantis OD innehåller de verksamma beståndsdelarna mesosulfuronmetyl samt jodosulfuron, som båda tillhör gruppen sulfonylureor. De två aktiva substanser tillhör gruppen ALS-hämmare (HRAC grupp B). Upptag sker till största delen via bladen och sedan sker en systemisk transport i växten. Tillväxten hämmas genom en störning av bildningen av de viktiga aminosyrorna isoleucin och valin.

Rekommendation

Atlantis OD är ett ogräsmedel med mycket god effekt på ett brett spektrum av gräsogräs, samt även effekt på några viktiga örtogräs.

Atlantis OD

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG