Biscaya

Användningsområde

Mot skadeinsekter i odlingar av raps, rybs och potatis.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits

Verksam beståndsdel

Tiakloprid 240 g/l.

Verkningssätt

Biscaya OD 240 innehåller den verksamma beståndsdelen Tiakloprid som tillhör gruppen neonicotinoider. Medlet verkar som nerv- och maggift på skadeinsekterna. Biscaya OD 240 är starkt systemisk, därför skyddas även nytillväxten.

Användning

Biscaya är ett effektivt verktyg i odlingar av raps, rybs och potatis. Det är systemisk och skyddar nytillväxten. Har effekt mot rapsbaggar, även pyretroidresistenta. Biscaya påverkar inte bi och kan därför användas dagtid. I potatis har Biscaya goda effekter mot stritar och bladlöss.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Empirisk formel:

 

Biscaya

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG