Conviso One brand tag och unga gröna växter

Conviso One

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Mot ogräs i odling av sockerbetor. All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåts.

VERKSAMMA BESTÅNDSDELAR

Foramsulfuron 50 g/l
Tienkarbazon-metyl 30 g/l

INTRODUKTION

Produkten Conviso One ingår i ett nytt system för ogräskontroll i sockerbetor. Herbiciden Conviso One kan enbart användas i sockerbetor som är toleranta mot ALS-inhibitorer. Toleransen är framtagen genom naturlig selektion och inte via GMO-förädling. Sammansättningen av produkten ger bred effekt på, för sockerbetsodlingen, besvärliga örtogräs men också en bred effekt på olika gräsogräsarter.

VERKNINGSSÄTT

Conviso One innehåller de verksamma substanserna Foramsulforon och Thiencarbazone som båda är ALS-inhibitorer och tillhör de två kemiska familjerna Sulfonylureor och sulfonylaminocarbonyl-triazolinone (SACT). Tillsammans verkar dessa på ett brett spektrum av de mest skördepåverkande och därmed också kostnadskrävande ogräsen i sockerbetsodlingen, inklusive svåra ogräs som svinmålla Chenopodium album, trampört, Polygonum aviculare och åkerbinda Fallopia convolvulus.

De två aktiva substanserna tas huvudsakligen upp via bladen, en mindre mängd tas upp via rötterna. Efter upptag distribueras de aktiva substanserna systemiskt i växten, därpå startar en nedvissningsprocess genom att tillväxten i rötter och skott stoppas. Omedelbart efter behandlingen förlorar ogräset förmågan att ta upp vatten och näringsämnen, vilket gör att konkurrensen från ogräsplantorna stoppas. De synliga symptomen från en herbicidbehandling med Conviso One är ett nästan omedelbart stopp av tillväxten, gulnande blad och framträdande av klorotiska fläckar på bladen som följs av gradvis stigande nekroser som drabbar skotten på ogräsplantorna. Beroende på art och tillväxtbetingelser tar det 2-4 veckor tills det att ogräsplantan är helt nedvissnad. Vid behandling på stora ogräs eller under ogynnsamma tillväxtbetingelser kan nedvissningsprocessen sträckas ut och ta 3-4 veckor. Conviso One är mest effektiv vid behandling på små ogräs som är i god tillväxt. Goda tillväxtbetingelser förbättrar upptaget av aktiv substans och därmed sluteffekten av herbiciden. Stressfaktorer såsom torka, kyla och tjockt vaxskikt på ogräsplantornas blad reducerar effekten av herbiciden.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Conviso One

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG