Flipper

Användningsområde

Mot insektsangrepp i odlingar av tomat, aubergin, gurkväxter med ätliga skal och jordgubbar i växthus.

Verksam beståndsdel

Fettsyra (C7-C18) kaliumsalt 479,8 g/l

Verkningssätt

Flipper är en insekticid med kontaktverkan som har effekt på ägg, larvstadier och vuxna skadedjur. Produkten måste komma i direkt kontakt med avsett skadedjur för att vara effektiv. Spruttekniken är avgörande för att få ett bra resultat. Bäst effekt uppnås vid varma förhållanden och snabb upptorkning av produkten. Flipper har ingen långtidseffekt.

Flipper är ett kaliumsalt bestående av omättade fettsyror (kolkedja C7-C18). De omättade fettsyrorna tränger igenom insektens yttre skelett och påverkar flera viktiga metaboliska processer som medför att matsmältningen stoppas och insekten dör. Den maximala effekten uppnås inom 48 timmar efter behandlingen.

För mer information om produkten se rubriken: Produktinformation

Flipper

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG