Monceren

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av potatis genom betning av utsäde i samband med sättning eller utsortering från lagerhus.Behandling får ej ske senare än 63 dagar före skörd.
All annan användning är otillåten om den inte särskilt tillåtits.

Verksam beståndsdel

Pencykuron 250 g/l.

Verkningssätt

Monceren FS 250 är ett kontaktverkande svampmedel mot svampen Rhizoctonia solani.

Användning

Monceren FS 250 är betningsmedel i potatis mot svampen Rhizoctonia solani som kan orsaka groddbränna, filtsjuka och lackskorv. Monceren FS 250 är formulerat som ett flytande betningsmedel och användes som sprut- eller spraybetning av utsädet i samband med sättningen, eller vid utsortering från lagerhus. Monceren ger det bästa skyddet mot groddbränna/lackskorv och en jämnare knölsortering och därmed högre andel säljbar skörd.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Monceren

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG