Previcur energy brand tag with image of lettuce in field

Previcur Energy

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av huvudkål, blomkål, broccoli, brysselkål, tomat och gurka i växthus samt av sallat i växthus och på friland. Behandling av sallat får ej ske senare än 21 dagar före skörd, för gurka och tomat 3 dagar innan skörd. All annan användning är otillåten om det inte särskilt tillåtits.

Verksamma beståndsdelar

Propamocarb (hydroklorid) 47,32 vikt-%.
Fosetyl 27,68 vikt-%.

Verkningssätt

Previcur Energy  är ett systemiskt svampmedel, som innehåller propamocarb och fosetyl, en kombination av två kända aktiva substanser, som effektivt skyddar rötter och ovanjordiska plantdelar mot Oomyceter.

Användning

Sallat i växthus och på friland: Sallatsbladmögel

Förökningssjukdomar eller ”damping-off” förorsakat av Pythium spp. på småplantor av sallat, huvudkål, blomkål, broccoli, brysselkål, tomat och gurka i växthus under plantuppdragningen.

Förebyggande behandling av tomat och gurka i växthusmot Pythium spp. genom tillförsel via droppbevattning.

Kombinationen har ett multisite verkningssätt och är därför lämplig som del av en strategi för att undgå resistens.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Utvidgat användningsområde för Previcur Energy i frilandsgurka, spenat och prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter på friland och i växthus.

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s ansökan om utvidgat användningsområde för Previcur Energy.
Godkännandet gäller mot bladmögel så länge Previcur Energy med reg. nr 5046 är godkänt.

Användningsvillkor för frilandsgurka, spenat och prydnadsväxter inklusive plantskoleväxter på friland och i växthus klicka här

För att läsa beslutet klicka här

Previcur Energy

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG