Propulse brand tag with images of wheat, rye and rape

Propulse SE 250

Användningsområde

Mot svampangrepp i odlingar av korn, havre, råg, rågvete, vete, raps och rybs.
Mot svampangrepp i odling av majs.

Verksam beståndsdel

Fluopyram 125 g/l SE, Protiokonazol 125 g/l

Verkningssätt

Propulse SE 250 består av två aktiva substanser från två olika kemiska grupper:
• Fluopyram tillhör kemiska gruppen pyridinyl-etyl-benzamider (FRAC-kod 7). Fluopyram hämmar respirationen
i svampens celler.
• Protiokonazol tillhör kemiska gruppen triazoler (FRAC-kod 3). Protiokonazol hämmar uppbyggnaden av
svampens cellmembran.
Kombinationen av två aktiva substanserna betyder att Propulse SE 250 verkar både förebyggande och
kurativt mot en lång rad svampsjukdomar i oljeväxter, stråsäd och majs. De aktiva substanserna verkar
systemiskt och fördelas jämt i bladen med saftströmmen. Behandling tidigt i svampens utveckling ökar
normalt effekten. Propulse SE 250 bör användas vid begynnande angrepp eller efter utslag från prognosmodeller
baserade på riskutvärdering. I höstvete, höstråg, höstrågvete och höstkorn finns möjlighet till
upprepad behandling med Propulse SE 250.
Verkningstiden för Propulse SE 250 beror på behandlingstidpunkt, dosering, grödans utvecklingsstadium,
tillväxthastighet, infektionstryck och väderförhållanden.

Användning

Propulse SE 250 är ett bredverkande svampmedel godkänt för bekämpning av svampsjukdomar i oljeväxter, stråsäd och majs.

För rekommendationer klicka på rubriken Produktinformation. 

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

 

Propulse SE 250

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation

Ladda ner broschyr
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG