Requiem Prime brand tag with images of bell pepper, cucumber and strawberries

Requiem Prime

Användningsområde

Mot insektsangrepp i växthusodlingar av jordgubbar, gurka, zucchini, paprika, aubergin och melon.
Mot insektsangrepp i odlingar av raps, rybs och senap.

Verksam beståndsdel

Terpenoidblandning QRD 460 152,3 g/l

Verkningssätt

Requiem Prime innehåller terpenoid QRD 460 som är en blandning av tre terpener; α-terpinen, P-cymen och D-limonen. Terpenoidblandningen härstammar ursprungligen från växten citronmålla (Chenopodium ambrosioides). I naturen skyddar terpener växter från insektsangrepp. Requiem Prime är ett bekämpningsmedel med kontaktverkan och omedelbar ”knock down-effekt” på insekterna. Requiem Prime påverkar insekternas yttre skelett, rörlighet och andning. Produkten har ingen långtidseffekt.

Användning

Requiem Prime kan användas för bekämpning av rapsbaggar i raps och senap på friland, mot trips, växthus- och bomullsmjöllus samt spinnkvalster i gurka, zucchini, melon, paprika och aubergin i växthus, mot trips i jordgubbar i växthus. För rekommendationer klicka på rubriken Produktinformation.

För mer information om produkten se rubrikerna: Produktinformation och Säkerhetsdatablad

Requiem Prime

Ladda ner säkerhetsdatablad

Ladda ner produktinformation
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG