måndag, augusti 1, 2011

Biscaya får användas i åkerbönor

KemI har godkänt Biscaya för användning i åkerböna.
Sedan början av juli är det tilllåtet att använda Biscaya mot bönsmygen i åkerböna. Biscaya får i åkerböna användas fram till och med utvecklingsstadium 77.
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG