onsdag, april 27, 2011

Gratil: aktuellt att bekämpa ogräs i betes- och slåttervallar

Gratil har goda effekter mot ett flertal svåra ogräs i betes- och slåttervallar. Dock är det viktigt att inte vänta för länge med bekämpningen.

Gratil är ett lågdosmedel som innehåller den aktiva substansen amidosulfuron. Gratil tas primärt upp via bladen och transporteras systemiskt inom ogräsplantan och ogräsens tillväxt stoppas inom cirka 48 timmar. Gratil är skonsamt för vallen och skonar även olika klöverarter.

Behandlingstidpunkter

  1. Våren, tidigt vid tillväxtens början. Temperatur från 5 grader. Ogräsen ska vara i tillväxt.
  2. Behandling efter skörd. Ny tillväxt på ogräsen, normalt cirka två veckor efter skörd
  3. Behandling på hösten. Normalt i augusti/september

OBS! Undvik sena behandlingar när vallen är i stråskjutning. Det finns viss risk för stråförkortning.

Max en behandling per säsong

Dosering

40-60 g Gratil + superolja. Den högre dosen på större ogräs/vid senare behandlingar.

Dosering problemogräs

Skräppa: Nygrodd skräppa, dos 40 g Gratil. Etablerad skräppa, dos 60 g Gratil
Behandla i tidiga utvecklingsstadier. Större skräppa (över 10-15 cm) är svårbekämpad.

Maskros Dosering 40 g. Behandla när maskrosknoppen sitter nere i rosetten och före den börjar skjuta stängel. Har maskrosen kommit så långt att den är i sent knoppstadium är effekten oftast svag.Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG