fredag, januari 7, 2011

Omregistrering av Proline

KemI har givit ett nytt godkännande av Proline i Sverige fram till 2018. Detta är mycket positivt för svenskt lantbruk.

I samband med omregistreringen har det ställts nya krav på skyddszoner mot vatten. Dessa nya krav har skapat en stor osäkerhet om hur man skall tolka beslutet och hur det skall hanteras rent praktiskt. Det är många som hört av sig och ställer frågor kring beslutet om skyddszoner i vissa grödor.

Krav på skyddszoner mot vatten finns redan idag i vissa odlingskontrakt i Sverige och det finns även länder i Europa som har krav på fasta etablerade skyddszoner. I Sverige pågår ett arbete att ta fram beslutsunderlag för hur ett framtida regelverk kring permanenta fasta skyddszoner skall utformas. Ett flertal av lantbrukets intressenter deltar i detta arbete.

Med anledning av detta har Bayer omedelbart begärt ett möte med KemI för att diskutera beslutet kring Proline och klargöra hur beslutet skall tolkas och hanteras rent praktiskt.

Mer information följer så snart vi haft ett möte med KemI.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG