onsdag, oktober 12, 2011

Sena ogräsbekämpningar och bekämpning i samband med frost

Det finns goda erfarenheter av sena behandlingar i höstsäd på hösten. Dock är det viktigt att ta hänsyn till preparatens olika verkningssätt, för att uppnå fullgod ogräseffekt. Man kan behandla så länge det är tillväxt.

Verkningssätt på de aktuella höstprodukterna:
Cougar och Bacara: På hösten, till större delen effekt genom jordverkan. Både genom upptag via ogräsets rötter och genom kontaktverkan, då skottet kommer i kontakt med preparatet på väg upp igenom markytan.

Atlantis: Till största delen bladverkande. Atlantis kräver god tillväxt samt torra blad för bästa effekt. Tänk även på att små gräsogräs kan vara svåra att träffa, välj därför duschkvalitet fin-medium, rätt vattenmängd och hastighet. Detta betyder att vid behandling med Atlantis eller kombinationer med Atlantis är det viktigt att grödan är torr.

Frost
Vi får många frågor om sprutning i frostperioder. Vi har försökt definiera detta och följande gäller:

Morgonfrost, när temperaturen faller till någon minusgrad under några timmar i gryningen. Inga problem att behandla. Vid behandling med Atlantis, vänta tills bladen torkat upp.

Nattfrost, till exempel då temperaturen faller någon grad under noll redan på kvällen och natten samt håller i sig  tills morgonen någon enstaka natt. Cougar och Bacara, inga problem att behandla då frosten släppt. Atlantis kräver tillväxt, vänta med behandlingen tills eftermiddagen, eller när tillväxten i ogräset är igång.

Perioder med nattfrost enligt ovan. Behandling med Cougar och Bacara är i de flesta fall ok, men kan i vissa fall gulfärga grödan något. Däremot avråds behandling med Atlantis, då tillväxten avtar under frostperioder. Vänta lämpligen med Atlantisbehandlingen tills efter ett par frostfria dygn och när tillväxten åter är igång i gröda och ogräs.

Kraftig nattfrost/ perioder med kraftigare nattfrost. Då det varit nattfrost -2 grader och kallare under natten. Avvakta med bekämpning ett par dagar, även med Cougar och Bacara. Atlantis behöver eventuellt ytterligare någon dag med tillväxt för tillfredställande effekt.

Läs alltid etiketten före användning!

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG