torsdag, juli 5, 2012

Infinito: Nyhet i potatis

Vi har glädjen att meddela att INFINITO är godkänt i Sverige. INFINITO är en mycket effektivt fungicid för bekämpning av bladmögel och brunröta i potatisodling.

INFINITO är sedan tidigare godkänd i ett antal länder i Europa och är en viktig del i program för bekämpning av bladmögel och brunröta. Produkten skall användas med 3-4 behandlingar i mitten av behandlingsprogrammet.

 • Ny verkningsmekanism som tidigare inte använts i Sverige
 • Två olika verkningssätt, systemisk och translaminär
 • Ingen korsresistens till andra medel/substanser
 • Lätthanterlig och enkel att blanda med andra medel
 • Dosering:     
        Kvalitetspotatis     (mat, chips, industri och utsäde)  1,6 l/ha
        Stärkelsepotatis     (mindre känsliga sorter)   1,2 l/ha
 • Karenstid  7 dagar
 • Behandlingsintervall 7-10 dagar
 • Regnfast efter 1 timme

 

Försök och praktisk användning visar

 • Mycket hög effekt mot brunröta och bladmögel
 • Skydd av nytillväxten
 • Hög effekt mot stjälkangrepp
 • God långtidseffekt

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG