torsdag, juni 14, 2012

Proline i korn

För mervärde och kvalitet – även i korn

Proline i korn ger många möjligheter. Produkten kan användas i alla
svampstrategier, vare sig det gäller foder eller maltkorn.

Läs mer här.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG