torsdag, september 12, 2013

Marcus Pedersen

Ny medarbetare på Bayer CropScience
Marcus liten

Marcus är 32 år, utbildad Agronom och har tidigare varit anställd som rådgivare på HIR Malmöhus i Borgeby. Marcus har genom jobbet som rådgivare fått en bred kompetens inom olika delar av växtodlingen, både de konventionella lantbruksgrödorna men även inom specialgrödor.  Marcus har ett stort intresse för växtskydd och han har en god kunskap om de produkter som används på den svenska marknaden.

Marcus började sin tjänst den 1:e september och blir placerad på vårt kontor i Staffanstorp.

Du når Marcus på tele:  0723 698 232   alt. marcus.pedersen@bayer.com

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG