tisdag, december 17, 2013

Nordic Crop Manager Fruit, Vegetables & Potatoes, Biologics

Sara Rasmussen är ny medarbetar på Bayer CropScience

Sara är utbildad agronom från Danmark och har de senaste åren arbetat som affärsutvecklare inom trädgård hos Lantmännen Lantbruk. I tjänsten som affärsutvecklare har Sara arbetat mycket med växtskyddsstrategier och byggt upp erfarenhet i att ta fram nya koncept till odlarna. Arbetet har gett ett brett nätverk inom trädgårdsbranchen. Tidigare har Sara arbetat som försöksledare i ett samarbete mellan Findus och Lantmännen för att utveckla biologiska växtskyddsmedel, som har resulterat i två nya produkter. Arbetet som försöksledare har bidragit till en djup förstålse för utveckling av växtskyddsprodukter och speciellt inom biologiska produkter.

Sara kommer att arbeta som Produktansvarig för Potatis, Trädgård och Biologiska produkter.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG