måndag, maj 19, 2014

Dispens för växtskyddsmedlet Betanal SC 2014-05-08

Nu med etikett och MSDS

Kemikalieinspektionen (Kemi) bifaller LRFs ansökan om dispens för att släppa ut växtskyddsmedlet Betanal SC på marknaden för begränsad och kontrollerad användning. Dispensen gäller för användning mot örtogräs i odlingar av jordgubbar.

Dispensen gäller från och med 2014-05-08 till och med 2014-09-04.

Villkoren för dispensen hittar ni här


Etikett Betanal SC

Säkerhetsdatablad MSDS för Betanal SC

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG