torsdag, oktober 1, 2015

Dispens Biscaya OD 240

Dispensen för användning mot bladlöss i odlingar av höstkorn och höstvete

Kemikalieinspektionen har beviljat dispens för växtskyddsmedlet Biscaya OD 240. Dispensen gäller från och med beslutsdatum till och med 31 oktober 2015 för användning mot bladlöss i odlingar av höstkorn och höstvete.

Specificerade användningsvillkor framgår av bilagan.

Beslut Dispens Biscaya OD 240

Villkor dispens Biscaya OD 240

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG