torsdag, mars 19, 2015

Administrativ förlängning av Confidor WG 70

Kemikalieinspektionen har beslutat att administrativt förlänga produktgodkännandet av Confidor WG 70.
Godkännandet gäller fr o m 2015-04-01 och gäller t o m 2016-09-30.
Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG