torsdag, januari 22, 2015

Contans WG

Bayer saluför numera Contans WG.

Contans WG mot bomullsmögel genom behandling av jord. Contans WG kan användas i alla grödor som angrips av bomullsmögel och Sclerotinia minor t ex oljeväxter, klöver, sallat, morötter m fl. Läs mer på sidan om Contans WG.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG