söndag, november 13, 2016

Serenade ASO och Contans WG

Nu tillåtna att använda i ekologisk produktion
Krav

De biologiska fungiciderna Serenade ASO och Contans WG är nu tillåtna att använda i KRAV-certifierad produktion och ekologisk produktion enligt Rådets förordning (nr) 834/2007 samt Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008).

Se tillåtetbedömda växtskyddsmedel på KRAVs hemsida Klicka här

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG