tisdag, april 18, 2017

Förvalta potentialen

Utmaningar i höstrapsodlingen- insekter och svamp

När rapsen börjar att gå i blom närmar sig ett beslut om svampbehandling mot bomullsmögel och alternaria, men också om det ska göras en insats mot blygrå rapsvivel som varit ett stort bekymmer de senaste två åren. Rapsen är en gröda med stor potential så det gäller att bevaka ev. skadegörare noga för att maximera skörden.

Lokalt stora insektsskador i höstraps 2016

2016 var ett utmanande år för höstrapsodlingen, framförallt i de södra delarna av landet där insektsangreppen kostade mycket skörd. Stora mängder blygrårapsvivel banade väg för skidgallmyggan som gav mycket stora skador i många fält Den blygrå rapsviveln i sig själv gör ingen stor skada utan problemet är att den gnager hål i rapsskidan. Dessa hål är i sin tur en inkörsport för skidgallmyggan vars larver äter upp rapsfröna och orsakar brådmognad och drösning.

Vivlarna kom tidigt på många platser och det var en intensiv diskussion om bekämpningströsklar och bekämpning eller inte. Med facit i hand skulle många fler behandlat, det hade varit lönsamt.

Biscaya var den produkt i försöken 2016 som visade sig ha den bästa effekten mot blygrå rapsvivel.
Se försöksresultat

Rekommendation blygrå rapsvivel:

Behandla när bekämpningströskeln 1-2 vivlar per planta är uppnådd.
Enkelbehandling: Biscaya 0,3 l/ha
Dubbelbehandling: Mavrik 0,2 l/ha i DC 61-63 uppföljt med Biscaya 0,3 l/ha i DC 65-69

Varför chansa?

Vad gäller svampsjukdomar och speciellt bomullsmögel finns det i vårraps ett fungerande prognossystem. Motsvarande finns inte på höstraps. I höstraps får man därför förlita sig på vädret och om man historiskt haft angrepp på fältet så det kan befaras att smittämne finns i marken. Men det har förekommit stora angrepp på skiften där det inte odlats raps på 20 år, så det är ingen garanti. Vädret kring blomning sägs också spela roll, men även torra år har det förekommit stora angrepp, medan blötare väder inte lett till några angrepp.
Alternaria betyder normal mindre än bomullsmögel men är en sjukdom som oftast kommer senare när rapsen mognar.

En svampbekämpning gör förutom att hålla rapsen frisk också den grönare vilket ger en längre period för rapsen att lagra in och bygga skörd. Svampbehandling i raps ökar skördepotentialen och får i många fall ses som en försäkringsåtgärd. En svampbehandling ger även en jämnare avmognad vilken kan minska behovet för avdödning vid ojämn raps.

Rekommendationer

Behandla i full blom DC 65 med:

0,4 l/ha Proline + 0,25 kg/ha Cantus alternativt 0,4 l/ha Acanto eller Amistar
Blandningen ger en stark lösning mot bomullsmögel och den ger en bättre fysiologisk effekt än ren Proline.

alt.
0,7 l/ha Proline
Ren Proline används i fält där det historiskt varit starka angrepp av bomullsmögel och där man kan befara starka angrepp. Proline har mycket bra effekt på bomullsmögel och vilket vi kan se från försök utomlands där det varit stora angrepp av svampen.

Läs mer om Bomullsmögel i raps. Klicka här

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG