fredag, september 29, 2017

Xpro i försöken

Xpro behandlade fält har haft friska och gröna blad långt ner i beståndet.

Xpro-produkterna Aviator och Siltra har i officiella försök under flera år i genomsnitt  gett mer än 200 kg/ha i merskörd jämfört med den tidigare standardbehandlingen Proline + Comet. Se resultat, klicka här. Årets resultat, där även Ascra finns med är ännu inte publicerade. Men tydliga indikationer finns på höga merskördar.

Bilden är från årets försök. Obehandlat till vänster och Ascra Xpro behandlat till höger. Skillnaderna har varit lätta att se rent visuellt.  

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG