tisdag, mars 14, 2017

Aviator Xpro godkänd

Nytt verktyg för nya skördenivåer
  • En optimal blandning av två starka aktiva substanser
  • Sammansättningen ger höga effekter och merskördar i både vete och korn
  • Färdigblandad
  • Merskördar utöver rena svampeffekter
  • Leafshield - Optimal täckning, inträngning och regnfasthet

Xpro är det gemensamma namnet för ett helt nytt koncept i kampen mot olika svampsjukdomar i stråsäd. Aviator Xpro innehåller protiokonazol som vi känner igen från Proline och bixafen som är en helt ny aktiv substans i stråsäd.

Kombinationen av bixafen och protiokonazol i Aviator Xpro ger ett brett effektspektrum samt ger ökad effekt jämfört med ren Proline. Effekten förstärks särskilt på svartpricksjuka i vete och på svampsjukdomar i korn genom att bixafen ökar och stabiliserar effekten. Dessutom blir effekten mot gulrost och brunrost i vete bättre.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG