tisdag, februari 14, 2017

Vad ger Ascra Xpro dig?

Högsta skörden, Helt ny effektnivå, Ökad flexibilitet, Fungicid för framtiden

Högsta skörden

Xpro-produkter levererar i genomsnitt mer än 200 kg/ha i merskörd i svenska fältförsök. Jämfört med dagens standard. Se våra försöksresultat

Helt ny effektnivå

På de viktigaste svampsjukdomarna t.ex. svartpricksjuka och gulrost

Ökad flexibilitet

Fler möjliga spruttimmar utan att påverka effekten

Fungicid för framtiden

Bästa resistensprofilen på marknaden

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG