torsdag, maj 4, 2017

UPMA för MaisTer

Mot ogräs i odlingar av äpple, päron, plommon och körsbär

Kemikalieinspektionen har beviljat LRF:s ansökan om utvidgat användningsområde för Maister mot ogräs i odlingar av äpple, päron, plommon och körsbär:

1. Spridning med bomspruta
2. Dos: högst 150 g produkt/ha.
3. Högst 2 behandlingar/år
4. Intervall 10 – 14 dagar
5. Behandling får endast ske fram till BBCH 59
6. Totala maximala dosen får inte överskrida 150 g produkt/ha och odlingssäsong

Information till användaren: Etableringsåret kan produkten användas fram till knoppsprickning utan avskärmningsutrustning. Skördeår ska produkten användas med en avskärmningsutrustning, så att inte sprutvätskan hamnar på trädet, före knoppsprickning.

Se beslut och villkor: Klicka här

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG