fredag, april 13, 2018

Folicur Xpert

Ny Xpert på svampsjukdomar i stråsäd, raps och gräsfrö

Folicur Xpert har blivit registrerad i Sverige! Detta är en registrering som kommer att ge helt nya möjligheter i svensk höstrapsodling och spannmålsodling.

Folicur Xpert är en blandning av tebukonazol (160 g/l) och protiokonazol (80 g/l). Protiokonazol är samma aktiva substans som återfinns i Proline och tebukonazol är en äldre azol som inte varit aktuell för registrering i Sverige tidigare men som är ett känt och uppskattat verktyg i våra grannländer och på kontinenten genom produkten Folicur.

Folicur Xpert har ett brett användningsområde och täcker de stora spannmålsgrödorna samt höst- och vårraps. För växtodlare med gräsfrö i växtföljden blir Folicur Xpert ett tacksamt tillskott då de får tillgång till en effektiv produkt med en bred registrering i samtliga gräsfröarter.

Folicur Xpert passar bra i den avslutande behandlingen i höstvete eller vårvete.

DC 37-39 Ascra Xpro 0,75 l/ha
DC 55-59   Folicur Xpert 0,4-0,5 l/ha + Proline 0,2-0,25 l/ha

Strategi med dubbelbehandling i höst och vårkorn med Folicur Xpert

DC 30-33 Folicur Xpert 0,3-0,4 l/ha + Comet Pro 0,2 l/ha
DC 45-49 Xpro-produkt

För mer info se produktsidan. Klicka här

 Mer information om beslutet finns på KEMI-s hemsida Klicka här

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG