fredag, mars 16, 2018

Ogrässtrategier 2018

Vilka preparat ska du välja för de olika gräsogräsen?

Under våren 2018 kan ogräsbekämpningen bli en utmaning för spannmålsodlaren till följd av förra höstens stora regnmängder. Vi kommer också att ha ovanligt mycket vårsådd spannmål, vilket ställer odlarna inför delvis andra problem än höstsådda grödor.

Många lantbrukare, särskilt i södra Sverige, har inte kunnat ogräsbekämpa i höstsådden som de brukar. Obehandlade fält gör en stor skillnad framåt vårkanten. Det är viktigt att komma ut i tid så att inte ogräsen tar över och det gäller speciellt på de fält som inte behandlades i höstas.  I vissa fall kan det vara aktuellt att ogräsbekämpa redan före vårbruket. Men du måste ha tillväxt i ogräsplantorna för att få god effekt av ogräsbekämpningen eftersom det krävs omsättning i plantorna. Dra upp några ogräsplantor och kontrollera att de har vita rotspetsarna, ett tecken på tillväxt.

Det är viktigt att gå ut i fältet tidigt och därefter anpassa dos och strategi efter förekomst och storlek på ogräsen. Se mer info under varje product.

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG