fredag, april 5, 2019

Höjning av dosen av Ascra Xpro i odlingar av höstvete

Godkänd dos i höstvete höjd till 1,5 L produkt/ha.

Kemikalieinspektionen bifaller ansökan om ändrat produktgodkännande för Ascra Xpro. Höjning av dosen från 1,08 L produkt/ha till 1,5 L produkt/ha, i odlingar av höstvete.

Beslut angående ansökan om ändring av produktgodkännande för växtskyddsmedlet Ascra Xpro

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG