onsdag, april 24, 2019

Insekter och bomullsmögel i höstraps

Hur gör jag rätt?

De senaste åren har skador av blygrå rapsvivel och skidgallmyggor varit ett stort bekymmer i sydsvensk höstrapsodling. Tidigare har man har trott att den blygrå rapsviveln behövde finnas i fält och göra hål i rapsskidorna så att skidgallmyggan kan lägga sina ägg. Nya undersökningar visar att skidgallmyggan kan göra skada i rapsen på egen hand. 2017 drabbades dessutom många fält av stora angrepp av bomullsmögel. Hur ska du tänka för att hantera skadegörarna i höstrapsen på bästa sätt?

Nya observationer i fälten 2018

Växtodlingssäsongen 2018 var speciell på många sätt, så även för insektsangrepp i rapsen. Det konstaterades att det var färre blygrå rapsvivlar i fälten än tidigare år, men det uppstod ändå skador i rapsen. Observationer under säsongen visade då att även skidgallmyggan, på egen hand, kan orsaka skador utan att behöva hjälp av den blygrå rapsviveln. Man kunde tydligt se myggor som stack hål i rapsskidorna så att en saftdroppe kom upp efter sticket.

I början av rapsskidornas utveckling är de så mjuka att myggan själv kan sticka igenom utan att få hjälp av viveln. Först när skidan är cirka 1-2 cm lång så börjar skalet bli så hårt att myggan inte kommer igenom på egen hand.

Vädret i samband med rapsens blomning och skidsättning under 2018 var varmt och förhållandevis vindstilla. Detta gjorde att myggorna hade mycket goda betingelser att ”svärma” i fälten och därmed orsaka skador.

Kan jag kombinera svamp- och insektsbehandling?

Det kan vara svårt att få till optimal behandlingstidpunkt för insekts- och svampbehandling om man vill kombinera de båda körningarna. För att uppnå god effekt med en svampbehandling mot bomullsmögel så ska prepartet vara på plats på kronbladen innan de faller ner i rapsens grenklykor, för att undvika att svampen infekterar plantan. Insektsbehandlingen ska, som vi tidigare nämnt, anpassas efter insektsförekomsten i fält och ska skydda rapsskidorna. Vilket alltså är senare under rapsens utveckling.

Hur ska jag som lantbrukare resonera kring svamp- och insektsbehandling?

I de delar av landet där insekterna har varit ett stort bekymmer de senaste åren så ska insekterna styra när man kör sin behandling/behandlingar.

Enkelbehandling
Ett år där en behandling mot insekter räcker ska denna läggas efter full blom. Behandla från DC 67-69 men sträva efter behandling i DC 67. DC 67 är viktigt att följa, speciellt om man blandar i svamppreparat eftersom en körning längre fram i blomningen annars riskerar att reducera effekten av en svampbehandling drastiskt. Vid behandlingar från DC 67 och senare är det säkrare att använda ett svamppreparat som inte innehåller strobilurin. Om detta ändå väljs är det viktigt att blandningspartnern är så effektiv att den kan klara en icke optimal tajming.

Rekommendation: Biscaya 0,3 l/ha + Propulse 1,0 l/ha

Dubbelbehandling
Finns behovet att köra en dubbelbehandling mot insekter så rekommenderas att lägga med svamppreparat vid båda körningarna. Det ger en flexibilitet som gör det inte blir lika viktigt att behandla i DC 67 för optimal bekämpning mot svampangrepp.
En strategi för dubbelbehandling kan vara Folicur Xpert i första körningen uppföljt med Propulse. Om man väljer att inte behandla mot svamp i första insektsbehandlingen så gäller samma resonemang som för en enkelbehandling.

Rekommendation:
Första behandling: Pyretroid + Folicur Xpert 0,5 l/ha
Andra behandling: Biscaya 0,3 l/ha + Propulse 0,7-1,0 l/ha

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG