torsdag, april 4, 2019

Vilka gräsogräsproblem har du och hur löser du dem?

Gå ut i ditt fält och se vilken flora och storlek du har på dina ogräs.

Låt ogräsförekomsten och ogräsens storlek avgöra vilken strategi i form av preparat och dos du väljer. I en del fall är det aktuellt att ogräsbekämpa istället för att vårbruka för att få bästa effekt innan ogräsen blir för stora. Följande gräsogräs är några av de viktigaste.

Vitgröe och åkerven

Vet du med dig att du har åkerven i fältet med den yviga vippan som syns långt över grödan på sommaren eller vitgröe som gärna växer som en matta i fältet, men trots att det kan se oansenligt ut stjäl mycket vatten och näring från grödan. Åkerven och vitgröe är två av de vanligaste gräsogräsen.

Lösning: Cossack OD eller Hussar + Atlantis eller Atlantis Komplett

Losta, flyghavre och/eller kvickrot

Losta har blivit ett allt vanligare gräsogräs de senaste åren. Lostan sprider sig ofta precis som kvickrot från fältkanten. Kvickroten känner du igen på de rotutlöpare som du kan hitta om du gräver upp en planta.

Flyghavre är ett besvärligt gräsogräs som är både kostar skörd och konkurrerar med grödan. Det är viktigt att få hög effekt av sin bekämpning mot flyghavre då du är skyldig enligt lag att bekämpa flyghavre genom plockning eller kemisk bekämpning.

Lösning: Attribut Twin Plus eller MKH Super

Renkavle

Renkavle har tyvärr blivit ett allt vanligare gräsogräs i Sverige från att tidigare varit begränsat till vissa områden. Renkavle är oerhört skördenedsättande om det får fäste.

Lösning: Atlantis OD är förstahandsvalet för renkavle. Vid stor renkavle kan en förstärkning med 1/2 dos Attribut Twin Plus eller MKH Super behövas. Blandning ger en produkt med jordeffekt som ger effekt på vårgroende renkavle som inte är uppe vid behandlingstillfället.

Atlantis OD kan du också använda som en blandningspartner till andra produkter när du önskar förstärkt gräsogräseffekt.

 

 

 

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG