fredag, december 11, 2020

CONVISO® ONE

Justering av etikett gällande efterföljande gröda

I säsongen 2020 har det vid några enstaka tillfällen i Finland visat påverkan på potatis som efterföljande gröda till CONVISO® SMART sockerbetor. Bayer kommer att sätta igång ett försöksupplägg lokalt i Finland där vi kommer att undersöka eventuell påverkan på efterföljande gröda efter CONVISO® SMART sockerbetor. Erfarenheterna från Finland har gjort att den finska etiketten har fått förändringar till kommande säsong.

Bayer väljer därför av försiktighetsskäl att justera även den svenska etiketten för CONVISO® ONE.

Potatis som efterföljande gröda plockas bort och kommer inte att vara möjlig som efterföljande gröda till CONVISO® SMART sockerbetor. I samband med detta så väljer vi också att plocka bort konventionella sockerbetor som efterföljande gröda. Motiveringen till det är att det inte är aktuellt eller vidare klokt ur ett växtföljdsperspektiv, eller sett till integrerat växtskydd. Det är heller inte relevant för hur sockerbetor odlas i Sverige.

Nytt är också att efter odling av CONVISO® SMART sockerbetor ska det plöjas innan etablering av vårsådd gröda oavsett vilken av de möjliga grödorna som väljs.
För höstvete samma år är rekomendationen att kultivera i den övre delen av matjordslagret, alternativt plöja innan sådd.

Den nya rekommendationen ser ut som följer:

EFTERFÖLJANDE GRÖDA

Efter skörd av CONVISO® ONE behandlade sockerbetor, kan följande grödor odlas.

Samma år: Höstvete. Innan etablering av höstvete krävs en ordentlig kultivering av den övre delen av matjordslagret som ger en god omblandning av jorden, alternativt plöjning innan sådd. Efter en torr nederbördsfattig sommar rekommenderas plöjning.

Följande vår: Vårvete, vårkorn, fodermajs, foderärtor eller åkerbönor. Innan etablering av efterföljande vårgröda krävs plöjning. Plöjning ska ske till vedertaget plöjningsdjup så hela matjordslagret blandas om.

Om CONVISO® SMART gröda utgår är det möjligt att så om med CONVISO® SMART sockerbetor eller fodermajs. Vid omsådd med fodermajs krävs plöjning.

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG