onsdag, augusti 26, 2020

Höstbehandling

Öka flexibiliteten och frigör tid på våren

En effektiv ogräsbehandling på hösten frigör tid på våren när lantbrukarens arbetsmoment ofta hopar sig. För vissa lantbrukare passar det därför extra bra att göra ”färdigt på hösten” för att sen följa upp med en enklare komplettering på våren. Detta ger även möjlighet att fokusera på exempelvis rätt timing för tillväxtreglering och svampbehandling.

För detta koncept finns det två lösningar:
Othello OD
Eller
Atlantis OD + diflufenikan-produkt

- Bred effekt på viktiga gräs- och örtogräs
- Mycket god effekt på de viktiga gräsogräsen vitgröe och åkerven
- Hög effekt mot spillraps på hösten

Att bekämpa gräsogräs på hösten och sen följa upp på våren passar lantbrukare som tänker så in vall eller fånggrödor till våren. Med dessa lösningar får man även mycket god effekt på viktiga örtogräs redan på hösten när de är små.

Vid gynnsamma förhållanden för tillväxt kan grödan rusa i stadier vilket kan resultera i att det blir för sent att köra endast prosulfokarb-produkt. Aktuellt i år är att Othello OD eller Atlantis OD + diflufenikan är alternativ där behandling kan göras dagtid och utan särskilda skyddsavstånd.

Läs mer om Othello OD i vårt laminat

 

Mycket viktigt att behandla på uppkomna ogräs

Upptaget av Othello OD och Atlantis OD sker till största delen via ogräsens blad och sedan sker en systemisk transport i växten. Det innebär att ogräsen måste vara uppkomna och träffas av sprutvätskan för att man ska få effekt.

Othello OD är godkänd fram till att grödan har tre blad (DC 13).

Atlantis OD är godkänd fram till att grödan har två blad (DC 12).

Bäst effekt fås i grödans 2-3 blad-stadium där de flesta ogräsen är uppkomna.    

När bör man välja ett ALS-fritt alternativ på hösten?

- För lantbrukare som planerar att bekämpa renkavle, kvickrot eller t.ex. flyghavre till våren är det bättre att starta med ett ALS-fritt alternativ på hösten
- Använd då istället produkter med prosulfokarb och diflufenikan på hösten
- Följ upp med ALS-hämmare, exempelvis Attribut Twin Plus/MKH Super eller Atlantis OD, på våren.   

Använd Othello OD och Atlantis OD rätt i din resistensstrategi

Både Othello OD och Atlantis OD innehåller aktiva substanser som tillhör gruppen sulfonylureor som ingår i gruppen ALS- hämmare (HRAC* grupp B). För att undvika resistensutveckling bör ALS- hämmare endast användas en gång per säsong.

 

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG