onsdag, mars 25, 2020

Svampstrategier 2020

Ska planeras utefter den situaton du har i dina fält

För mer information om svampstrategier i vete och korn, se vår broschyr

Tidiga svampbehandlingar i T1 (DC 30-32)

Den milda och regniga vintern har gett gynnsamma förhållanden för svampsjukdomar i spannmål. Detta gör att det troligen kommer finnas mer behov än vanligt för tidiga svampbehandlingar i höstspannmål. Prosaro/Folicur Xpert ger en bred effekt på svampsjukdomar som kan behöva bekämpas tidigt på säsongen tex gulrost, DTR, mjöldagg, kornrost och kornets bladfläcksjuka.

• T1-behandlingar rensar upp tidiga svampangrepp
• Detta ger flexibilitet för huvudbehandlingen i vete/korn (SDHI-produkt)
• Särskillt lämpligt på gårdar med stora arealer eller begränsad sprutkapacitet

Delad behandling vid tidiga angrepp av DTR/Rost/Mjöldagg

Prosaro/Folicur Xpert 0,3-0,4 l/ha i tidig stråstjutning (DC 30-32)

Följt av Ascra Xpro som en tidig axgångsbehandling (DC 45-55) 0,75-1,0 l/ha

 

Prosaro och Folicur Xpert ger ett brett skydd

Både Prosaro och Folicur Xpert innehåller triazolerna protikonazol och tebukonazol. De två substanserna kompletterar varandra och ger bred effekt på många svampsjukdomar i spannmål. Tebukonazol-delen har tex mycket hög effekt på rost-sjukdomar. Är det däremot DTR (vetets bladfläcksjuka) som man vill bekämpa så är det protiokonazol som ger den höga effekten.

En T1- behandling följs sedan upp med bekämpning i den viktigaste tidpunkten med Ascra Xpro som har mycket god effekt på ett brett spektrum av sjukdomar inklusive DTR.

 

Effektiv och trygg strategi med välprövade produkter

I andra fält passar en traditionell dubbelbehandling bättre med Ascra Xpro i det viktiga flaggbladsstadiet som ger dig ett mycket gott skydd mot de viktigaste svampsjukdomarna under den viktigaste tillväxtfasen, följt av en uppföljning med Prosaro/Folicur Xpert + Proline som skyddar grödan fram till skörd.

Rekommendationer vid dubbelbehandling

Ascra Xpro  0,75-1,0 l/ha i flaggbladsstadiet (DC 39)

Följt av Prosaro 0,5 l/ha eller Folicur Xpert 0,4 l/ha + Proline 0,2 l/ha som axgångsbehandling (DC 55-65)

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG