fredag, april 16, 2021

Betanal är registrerad

Betanal registrerat i sockerbetor och foderbetor

Kemikalieinspektionen har godkänt Betanal mot ogräs i odlingar av sockerbetor och foderbetor. Läs beslutet här.

Villkor för användning av Betanal

Gröda: Sockerbetor och foderbetor

Utvecklingsstadium/tidpunkt: BBCH 10-18

Max antal behandlingar: 3

Minst antal dagar mellan varje behandling: 6

Karenstid, minst antal dagar mellan sista behandling och skörd: 90

Max dos vid en enskild behandling på den yta som behandlas: Produkt: 2 l/ha Verksamt ämne: 320 g fenmedifam/ha

 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG