onsdag, maj 26, 2021

Mateno DUO

introduceras i Sverige

Kemikalieinspektionen har godkänt ett nytt medel för ogräsbekämpning i höstsådd stråsäd,  Mateno Duo. Se beslutet på Kemikalieinspektionens hemsida, klicka här

Läs mer och se filmer om Mateno Duo på produktsidan. 

Medlet är sedan tidigare godkänt i Danmark och Finland har nu även godkänts i Sverige. I Danmark har Mateno Duo varit godkänt sedan 2019 och det finns därmed ett stort underlag av försöksmaterial och god erfarenhet från den praktiska användningen. Detta ger ett bra underlag för hur medlet fungerar och ska användas optimalt.

Mateno Duo är en herbicid som är godkänd för användning på hösten i stråsäd. Rekommendationen är att behandla i stadie 10-11, men användning är tillåten i DC 00-13. De verksamma substanserna i Mateno Duo är Aklonifen och Diflufenikan, medel som har både jord- och bladverkan. Det ger ett nytt verkningssätt som kommer att bli ett viktigt verktyg i olika ogrässtrategier framöver.

I de försök som gjorts har Mateno Duo gett stark effekt på ett brett spektra av viktiga örtogräs. För de ogräs som idag huvudsakligen behandlas med DFF-produkter ("DFF-ogräs" - plister, veronika, viol), kan man se att Mateno Duo ensam kan ge samma eller t.o.m bättre effekt på dessa ogräs.

Det är också positivt att de ökande problemen med spillraps, blåklint nu kommer att bli möjliga att hantera och bekämpa på hösten, då Mateno Duo har god effekt mot dessa örtogräs, liksom mot baldersbrå, våtarv, snärjmåra, näva, vallmo och förgätmigej. I vissa områden i landet är resistent våtarv ett ökande problem och detta ogräs bekämpas också effektivt av Mateno Duo.

För att behandla tuffare gräsogräs, som även det är en utmaning framöver, kan man med fördel använda Mateno Duo tillsammans med blandningsprodukt innehållande prosulfokarb. I både försök och på fält visar det sig att dessa medel tillsammans har en intressant synergieffekt och tillsammans har möjlighet att bekämpa tex åkerven och vitgröe på ett mycket effektivt sätt. Andra förekommande gräsogräs som rajgräs, renkavle och råttsvingel behöver fortfarande bekämpas med högre doser av prosulfokarb, men även här ser vi att Mateno Duo har positiv inverkan.

Eftersom vi har ett begränsat utbud av ogräsherbicider för höstbehandling är det mycket tillfredställande att kunna introducera ett nytt effektivt medel med resistensbrytande egenskaper. Det kommer att betyda mycket i de praktiska ogrässtrategierna framöver, och förhoppningsvis göra stor skillnad i våra fält. 

Copyright © Bayer AG
Copyright © Bayer AG