torsdag, september 1, 2022

Mateno Forte Set

Mateno Duo + Cadou

Cadou- Ny intressant partner till Mateno Duo

Bayer har fått en ny produkt godkänd på den svenska marknaden - Cadou. Sampackad tillsammans med förra årets nyhet - Mateno Duo - introducerar vi en ny höstherbicid-lösning, Mateno Forte Set.

Mateno Forte Set är en förstärkt Mateno Duo, och består av Mateno Duo, innehållande aklonifen och diflufenikan och Cadou, som innehåller flufenacet. Med Cadou förstärker vi effekten på några av våra vanligaste gräsogräs, vitgröe och åkerven, och vi har med oss effekten på örtogräs såsom blåklint, spillraps, veronika och snärjmåra från Mateno Duo-delen.

Cadou innehåller flufenacet, en helt ny substans i spannmål som kommer in och gör att vår nya kombinerade produkt Mateno Forte Set blir mycket intressant ur ett resistenshänseende. Den ger oss bättre möjligheter att hantera besvärliga ogräs i höstbehandlingen, samtidigt som den inte ger några begränsningar i vårbehandlingen. En behandling med Mateno Forte Set innehåller tre olika aktiva substanser, från tre olika resistensgrupper, med olika verkningssätt i ogräsets celler, vilket gör att behandlingen har större möjligheter att lyckas.

Cadou är en utmärkt partner till Mateno Duo och tillsammans blir de ett nytt effektivt verktyg för höstbehandling.

- Med en låg dos av Cadou tillsammans med Mateno Duo har vi i våra försök sett intressanta effekter på de nyckelogräs som vi kämpar mot i våra fält. Cadou gör att vi förstärker effekten på vitgröe och åkerven samtidigt som vi har med oss effekten på blåklint och spillraps från Mateno Duo, vilket gör att höstbehandlingen nu blir än mer värdefull, och att vårens behandling underlättas, säger Lisa Rydenheim, Bayer Crop Science, Sverige.

För Mateno Forte Set gäller inga ytterligare villkor, och körning under dagtid är därför möjlig. Vid behandling med Mateno Forte Set (eller Mateno Duo) ges möjlighet att klara sig med lägre mängd av diflufenikan, vilket också har fortsatt fokus i växtskyddsarbetet. 

 

 

Se mer information om Mateno Forte Set och Cadou här.

Se beslut för Cadou här