tisdag, april 30, 2024

Tidiga svampbehandlingar i T1


Den nederbördsrika vintern och våren har gett gynnsamma förhållanden för svampsjukdomar i spannmål. Detta gör att det troligen kommer finnas mer behov än vanligt för tidiga svampbehandlingar i höstspannmål. Många väljer också denna strategi för att kunna senarelägga huvudbehandlingen (T2).

T1 behandling

Folicur Xpert/Prosaro ger en bred effekt på svampsjukdomar som kan behöva bekämpas tidigt på säsongen exempelvis gulrost, DTR, mjöldagg, kornrost och kornets bladfläcksjuka. 

 • T1-behandlingar rensar upp tidiga svampangrepp 
 • Detta ger flexibilitet för huvudbehandlingen i vete/korn (SDHI-produkt)
 • Särskillt lämpligt på gårdar med stora arealer eller begränsad sprutkapacitet

Rekommendation: Folicur Xpert/Prosaro 0,3-0,4 l/ha i tidig stråstjutning (DC 30-32)

Folicyr Xpert och Prosaro

Folicur Xpert och Prosaro ger ett brett skydd
Både Folicur Xpert och Prosaro innehåller triazolerna protikonazol och tebukonazol. De två substanserna kompletterar varandra och ger bred effekt på många svampsjukdomar i spannmål. Tebukonazol-delen har tex mycket hög effekt på rost-sjukdomar. Är det däremot DTR (vetets bladfläcksjuka) man vill bekämpa så är det protiokonazol som ger den höga effekten.
 

Vilka svampsjukdomar kräver T1-behandling i vete?

Gulrost

Var uppmärksam på tidiga angrepp, främst i känsliga sorter:

 • De senaste åren har främst sorterna Kask, Norin, Julius, KWS Kerrin, KWS Ahoi och Jonas samt rågvete angripits.
 • Även Reform och Linus hör till sorter som kan angripas av gulrost tidigt.
 • De flesta sorter kan angripas, så var uppmärksam

Bekämpningströskel i DC 30-37: begynnande angrepp 

 Gulrost

DTR
Var uppmärksam på tidiga angrepp i riskfält:

 • Växtföljder med vete efter vete.
 • Reducerad jordbearbetning med mycket halmrester i ytan.

Bekämpningströskel i DC 31-32: mer än 75% angripna plantor

 DTR Vetets bladfläcksjuka

Vetemjöldagg

Tidig behandling kan behövas i:

 • Mjöldaggskänsliga sorter (ex. Etana, Julius, Kalmar, RGT Reform).
 • På lätta jordar med höga pH-värden.

Bekämpningströskel i DC 31-32: 10% i känsliga sorter, 25% i mindre känsliga sorter 

 
 

 

Vilka svampsjukdomar kräver T1-behandling i höstkorn?

 

 

Kornrost

 • Bekämpningsbehovet har ökat under senare år i Sydsverige.
 • Alla höstkornsorter är mottagliga.
 • Milda och regniga vintrar gynnar tidiga angrepp.

Bekämpningströskel i DC 32-59: mer än 10 % angripna plantor

 Kornrost  
 

Kornets bladfläcksjuka och sköldfläcksjuka

 • Vid tidiga angrepp av kornets bladfläcksjuka/sköldfläcksjuka krävs en delad behandling.  
 • Båda sjukdomarna gynnas av regn och mycket korn i växtföljden.
 • Kornets bladfläcksjuka finns ofta som primärsmitta från utsädet.

Bekämpningströskel: symtom på mer än 10% av bladen

 Kornets bladfläcksjuka  Sköldfläcksjuka
 

Kornmjöldagg

 • Tidig behandling kan behövas i sorter utan mlo-resistens.
 • Exempel på känsliga sorter är Apolda, Bordeaux, Comeback och Jettoo.
 • Större risk för angrepp på lätta jordar och mulljordar.

Bekämpningströskel i DC 30-31: mer än 25 % angripna plantor

 Kornmjöldagg