torsdag, maj 2, 2024

Bygg ett smart försvar mot rapsbaggar

Nu lanseras den mycket tidiga rapssorten EXAVANCE. Eftersom EXAVANCE blommar cirka 7–10 dagar innan andra sorter på marknaden, så lockas rapsbaggarna dit och problemen i resten av fältet blir mindre.
Bygg ett smart försvar mot rapsbaggarna

Genom att tillsätta runt sju procent EXAVANCE till det vanliga utsädet från DEKALB så ger det rapsen ett aktivt skydd mot rapsbaggar, helt utan insekticider. 
Rapsbaggarna söker sig ut i fält när temperaturen närmar sig 15 grader. I jakten på pollen gnager de sig igenom rapsens knoppar och kan orsaka stora skador. Eftersom EXAVANCE blommar långt tidigare än alla andra sorter på marknaden kommer rapsbaggarna söka sig till EXAVANCE och skona de slutna knopparna hos huvudsorten i fältet. Resultatet för lantbrukarna blir mindre stress med intensiv fältbevakning och i många fall kan en insektsbekämpning undvikas helt.

Försök från både Sverige och Danmark bekräftar att merparten av rapsbaggarna lockas till EXAVANCE istället för huvudsorten i fältet.
– Det är glädjande att försöken som vi sådde i höstas nu tydligt visar att rapsbaggarna föredrar EXAVANCE och lämnar huvudsorten ifred. Franska försök har visat detta, men det är glädjande att se samma resultat här i Norden, säger Lars Ipsen som är rapsexpert på Bayer i Norden. 

Hanteringen är enkel, sådden sker samtidigt med huvudsorten och i blandning går det åt 100 000 frön av EXAVANCE tillsammans med 1,5 miljoner av huvudsorten. Det motsvarar en förpackning EXAVANCE som blandas med en förpackning av huvudsorten. EXAVANCE möjliggör färre insektsbehandlingar vilket skonar nyttoinsekter i fält. 
– Den här typen av lösningar är väldigt välkommen eftersom det blir och strängare regler för växtskyddsmedel, samtidigt som vi har allt färre insekticider att arbeta med. Jag hoppas att många rapsodlare i Sverige tar chansen att arbeta med IPM-lösningar i fält, säger Lars.  

Läs mer om EXAVANCE på produktsidan

 Vi gjorde ett besök på Fyn i Danmark där Søren Lykkegaard Hansen berättar om ett försök med EXAVANCE: