torsdag, februari 29, 2024

Optimera insatserna med Atlantisvädret

Det gäller att bekämpa gräsogräs i tid på våren, annars kan ogräsen bli så stora att den kemiska bekämpningen inte längre fungerar. Nu lanserar Bayer Crop Science i Sverige verktyget Atlantisvädret som på kommunnivå hjälper lantbrukaren att hitta den första optimala tidpunkten på säsongen för att göra sina bekämpningsinsatser mot gräsogräs.

Atlantisvädret är en gratistjänst som bygger på väderdata framåt men också bakåt. 
– Det är viktigt att komma ut i tid men det är otroligt svårt att hitta den perfekta dagen. Vädret är skiftande och förutsättningarna ändras snabbt. Atlantisvädret är specialbyggt för att hitta den första optimala tidpunkten att bekämpa gräsogräs, säger Martin Holmberg som är växtskyddsexpert på Bayer Crop Science i Sverige. 

 


Martin Holmberg är växtskyddsexpert på Bayer Crop Science i Sverige. 

 

Verktyget är redan lanserat i Danmark under namnet Cossack-Vejret och har varit väldigt populärt. Under 2023 användes verktyget 15 000 gånger av danska lantbrukare. 
– Bayer producerar högkvalitativa växtskyddsmedel mot gräsogräs, men produkterna behöver fortfarande användas på rätt sätt för att få högsta möjliga effekt. Vi lanserar Atlantisvädret gratis eftersom vi är måna om att lantbrukarna ha bästa möjliga beslutsunderlag till att göra rätt insatser i rätt tid, så att våra produkter ger den bästa effekten mot gräsogräs, säger Martin. 

Atlantisvädret är lätt att använda och det behövs inget inlogg. Algoritmen som ligger till grund för rekommendationen tar hänsyn till ett antal meteorologiska faktorer, bland annat temperatur, rapporterad förekomst av frost, vind och prognosticerad nederbörd. Uppgifterna uppdateras sedan dygnsvis. Bayer Crop Sciene i Danmark har gjort flera försök med den danska motsvarigheten till verktyget som visar på en högre effekt vid användning av växtskyddsmedel när verktyget används för beslutsstöd.
– Atlantisvädret är en första vägledning när det gäller tidpunkten att göra bekämpningsinsatser men det kan givetvis finnas faktorer som gör att fältet kanske inte stämmer överens med generella förutsättningar för kommunen. Det är en hjälp till beslutsfattande men ersätter såklart inte lantbrukarens kunskap och erfarenhet, säger Martin. 

Har du frågor?
Martin Holmberg, växtskyddsexpert, Bayer Crop Science Sverige
martin.holmberg@bayer.com
070-219 29 84

Melissa Dahlqvist, presskontakt, Bayer Crop Science Sverige
melissa.dahlqvist@bayer.com
070-317 30 96

Testa Atlantisvädret

Ladda ner pressmaterial:

Pressmeddelande: Optimera insatserna med Atlantisvädret (pdf)

Atlantisvädret logga

 

Martin Holmberg

Höstvete

 

Närbild höstvete 

Bilderna är fria att använda för media. Fotograf behöver inte anges.