Gräsogräs

Se bilder och läs om de olika gräsogräsarter som kan förekomma i fält. Klicka på namnet för ogräset nedan.

E

Engelskt rajgräs

 F

Flyghavre

H

  Hundäxing 

I

    Italienskt rajgräs

K

 

Krypven
     Kvickrot
     Kärrgröe

L

     Luddlosta
  Luddtåtel

R

  Renkavle 
Renlosta
  Rödsvingel

S

  Sandlosta
     Storven 

T

Timotej
     Tuvtåtel 

V

  Vitgröe 

Å

  Åkerven

Ä

  Ängsgröe 
  Ängssvingel

Copyright © Bayer AG