Åkerven

Latin: Apera spica-venti

 

Snärp: Mycket lång, fransad.

Bladöron: Finns ej.

Knoppläge: Bladskiva i rullat knoppläge.

Bladslida: Öppen, fast och glatt bladslida. Glatt strå.

Bladskiva: Matta, smala, sträva blad med tydliga bladlister, utan tydlig köl.

Blomställning: Nedhängande mycket yvig vippa med mycket tunna grenar. Enblommiga mycket små småax med långa tunna, ofta snodda, agnborst.

Beskrivning: Ettårigt, tuvformat gräs med upprätta strån. Ofta ogräs i höstsäd.

   

Copyright © Bayer AG