Beräknare av resistensrisk - för gräsogräs

Hur stor är risken att det utvecklas herbicidresistens på din gård? Med Bayers beräknare av resistensrisk får du en snabb överblick över hur stor risken är för att utveckla herbicidresistent gräsogräs på din gård. Verktyget ger också enkla anvisningar på hur man kan minska risken.

Beräkna din risk här.

Kontakta oss

Klicka här för att se våra kontaktuppgifter

Crop Compendium

Your Expert Knowledge Center on Crop Protection
Copyright © Bayer AG