Crop Compendium

Your Expert Knowledge Center on Crop Protection

Ditt kunskapscentrum för växtskydd

Crop Compendium ger dig detaljerade upplysningar om sjukdomar, insekter och ogräs i olika grödor och information om de aktiva substanserna som används för att kontrollera dem. Crop Compendium är ett globalt projekt, informationen är därmed på engelska.
Kontakta oss

Klicka här för att se våra kontaktuppgifter
Copyright © Bayer AG