På Bayer arbetar vi ständigt med att utveckla nya preparat som skyddar olika grödor mot sjukdomar, insekter och ogräs. Läs mer om olika grödor nedan eller i menyn till vänster.

Potatis

För att maximera värdet i sin potatisodling, måste alla beslut och insatser optimeras. Betning av utsädet är en effektiv metod att minska angrepp av groddbränna och få en jämnare uppkomst.

Var noga med växtskyddet och optimera bekämpningen mot olika skadegörare, oavsett om det är ogräs, svamp eller insekter.

» mer

Stråsäd

Ogräs finns över allt och särskilt gräsogräsen är ett viktigt ökande problem. Gräsogräsen kostar dig skörd och problemen ökar om det inte kontrolleras.

Varje säsong kan flera svampsjukdomar reducera din skörd och sänka kvaliteten på din gröda. Använd dig av trygga svampstrategier. » mer

Oljeväxter

Ett kraftigt angrepp av rapsbaggar kan ödelägga ett rapsfält. Rapsbaggarna blir aktiva när värmen kommer och angriper rapsen från tidig vår när knopparna utvecklas. Håll koll på din raps.

Bomullsmögel i raps kan reducera din skörd. » mer

Kontakta oss

Klicka här för att se våra kontaktuppgifter

Crop Compendium

Your Expert Knowledge Center on Crop Protection
Copyright © Bayer AG