Betor

Socker- och foderbetor

Betning

Alla betfrö är betade vid leverans. Betningen ger betplantan ett skydd mot skadedjur.

Gaucho WS 70 är ett betningsmedel avsett för betning av sockerbetsfrö. Betningen sker i speciella maskiner särskilt avsedda för ändamålet. Gaucho WS 70 ger normalt betplantan ett säkert skydd mot ett flertal viktiga skadeinsekter fram till 6–8 bladstadiet. Normalt ges även en god effekt mot tidiga bladlusangrepp.

Ogräsbekämpning

Små betplantor kan inte konkurrera med ogräs, därför är ogräsbekämpningen oerhört viktig vid betodling. All ogräsbekämpning i betor består av olika program som är sammansatta av olika ogräspreparat.

Betanal Power/ Kemifam Power är ett effektivt ogräspreparat som innehåller två verksamma substanser i en ny och förbättrad formulering jämfört med gamla Betanal. Kemifam Power innehåller 160 g fenmedifam och 160 g desmedifam

Kontakta oss

Klicka här för att se våra kontaktuppgifter

Crop Compendium

Your Expert Knowledge Center on Crop Protection
Copyright © Bayer AG